Historia banku

Bank Spółdzielczy  w  Koniecpolu powstał  w  1927 r. pod nazwą  Kasa  Stefczyka i został  zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym  w  Piotrkowie Trybunalskim  dnia 24  lutego 1928 r. Kasa  Stefczyka w  późniejszym  okresie zmieniła  nazwę  na Kasa  Spółdzielcza a po jeszcze następnych reorganizacjach na  Bank  Spółdzielczy.

W roku 2001  Bank  Spółdzielczy  w Koniecpolu  przyłączył  dwa Banki  Spółdzielcze w Seceminie  i Dąbrowie  Zielonej.

W  dniu 18. 02. 2003 r. Bank Spółdzielczy  w  Koniecpolu został  wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod  numerem KRS: 0000150144. Po połączeniu  Bank Spółdzielczy w Koniecpolu został  zarejestrowany w  KRS w Katowicach w  dniu 21.02.2003 r.

Bank  Spółdzielczy ma nadany  NIP  573 010 47 37 oraz  numer  statystyczny REGON 000498342.

Bank, zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank w 2015 r. przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu  wraz  ze swoimi  Oddziałami, działa na rzecz rozwoju swojego lokalnego terenu działania, prowadzi działalność komercyjną na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadząc operacje w złotych.