Kredyty

 • Produkt przeznaczony dla Klientów wewnętrznych, posiadających w Banku rachunek bieżący. Stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.
  Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek  adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.

  Wybierając kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki kredytowania,
  • wygodną formę finansowania nieprzewidzianych wydatków,
  • automatyczną spłatę odsetek, dzięki zapewnieniu środków na ich pokrycie z Rachunku bieżącego.
 • Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

  Kredyt obrotowy

  • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy,
  • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy,
  • maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy,
  • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

  Wybierając kredyt obrotowy zyskujesz:

  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • szerokie możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • terminy spłaty dostosowane do cyklu obrotowego działalności.
 • Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

  Kredyt inwestycyjny

  • stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych,
  • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • spłata kredytu następuje  w ratach.

  Wybierając Kredyt inwestycyjny zyskujesz:

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej,
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • szerokie możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową.