Ważny komunikat dla użytkowników Bankowości elektronicznej !!!

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2021 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).

Od 01 lipca 2021 roku obydwa banki będą działały pod nazwą: BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE

W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy we Włoszczowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koniecpolu. Siedziba Centrali Banku pozostanie we Włoszczowie.

Z uwagi na powyższe, informujemy, iż od dnia 12.07.2021r. w celu dokonania transakcji za pomocą bankowości internetowej należy logować się za pośrednictwem strony internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie – www.bs-wloszczowa.com.pl – poprzez „zaloguj się do eBankNet” lub „zaloguj się do eCorpoNet”.

Historia Państwa transakcji dostępna będzie natomiast nadal pod dotychczasowymi adresami.

Jednocześnie informujemy, że z datą 12.07.2021r. ulegnie zmianie nadpis identyfikacyjny w SMS-ach autoryzujących i o stanie rachunków. Nadpis ten, wysyłany z numeru 4455 będzie następujący: „BS Wl-wa” dla użytkowników systemu eBankNet oraz „BS Wloszczowa” dla użytkowników eCorpoNet.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.bs-wloszczowa.com.pl

oraz na stronach logowania do bankowości elektronicznej.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy logowaniu się do systemów bankowości elektronicznej!