Od 01-01-2021 zmiana w sposobie płatności kartami przez internet

Szanowni Klienci,

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie transakcje dokonywane kartami w Internecie zabezpieczone systemem 3D Secure będą wymagały podania: kodu PIN oraz jednorazowego hasła przesłanego na numer telefonu podany przez Klienta w Banku. Kod PIN ustanawiany jest w Kartosferze przez Klienta. Jest to inny kod PIN niż PIN do karty! Aby dokonywać po ww. dacie transakcji internetowych wszyscy Klienci muszą taki kod PIN ustanowić w portalu “Kartosfera”.

Aby aktywować dodatkowy kod PIN do transakcji internetowych:

  • Zaloguj się na portal kartosfera.pl
  • Wybierz z menu opcję „3D Secure” – „Pytanie uwierzytelniające”
  • Wpisz swój dodatkowy kod PIN w polu Odpowiedź.
    PIN musi się składać z 4 cyfr.

Uwaga: zmiana dotyczy wyłącznie płatności kartami przez internet.

Wypłaty kartami z bankomatów i płatności w sklepach stacjonarnych pozostają bez zmian.

Szczegółowa instrukcja jak nadać PIN w KartoSFERZE znajduje się          TUTAJ.