Komunikat dla Klientów bankowości elektronicznej

K O M U N I K A T

Szanowni Klienci!

           Bank Spółdzielczy we Włoszczowie uprzejmie informuje, że z dniem 01 lipca 2022 roku serwery zawierające dane archiwalne bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Koniecpolu,
który od dnia 01 czerwca 2021 roku połączył się z Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie, zostają wyłączone.

            W związku z tym, uprzejmie prosimy o pobranie i zarchiwizowanie na własnych nośnikach danych historii operacji (wyciąg/i z rachunku/ów, wtórniki przelewów i innych).

            Po dniu 30 czerwca 2022 roku, dane archiwalne rachunków będą mogły być udostępnione wyłącznie w siedzibie jednostek Banku.