Informacja o połączeniu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2021 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).

Od 01 lipca 2021 roku obydwa banki będą działały pod nazwą:

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE

W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy we Włoszczowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koniecpolu.

Siedziba Centrali Banku pozostanie we Włoszczowie.

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Koniecpolu jest efektem długotrwałych negocjacji organów statutowych obu banków.

Efektem fuzji będzie zwiększenie terenu działalności naszego Banku.

Konsolidując banki organizacyjnie, połączyliśmy różne kompetencje i doświadczenia. Wykorzystamy to, co najlepsze, aby nadal zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków. Numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie, aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła, a także karty i numery PIN. W związku z połączeniem warunki i zasady świadczenia usług nie ulegną zmianie.

Prowadzony proces łączeniowy wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszego Banku na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z poważaniem:
Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie